ADN – C - Exerters

    You are currently here!
  • Home
  • ADN – C

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU ADN-C
5-6 PAŹDZIERNIKA

ZAPISY:
Tel: +48 880 404 145
E-mail: biuro@exeLNG.pl

ADN -C

Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.

Dokumenty niezbędne do egzaminu

1. Wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej (§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej)

2. Świadectwo eksperta powinno być wydane osobom, które po przeszkoleniu zdały egzamin dotyczący przewozu gazów i wykazały się świadectwem pracy nie mniej niż 1 rok na pokładzie statku typu C w okresie 2 lat przed lub 2 lat po egzaminie (Tom I, pkt. 8.2.1.5 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)

3. Ważne świadectwo ADN „zbiornikowce” lub łączone „do ładunków suchych/zbiornikowce” (Tom I pkt. 8.2.2.3.3 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)

3. Ukończone 18 lat

4. Do egzaminu należy podejść nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu ADN-C (Art. 32 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)

5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu złożony do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.2C

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko