Przygotowanie szkolenia on-line do wewnętrznego użytku w firmie klienta.

Projekt rozpoczął się od zgłoszenia klienta, posiadającego flotę pojazdów zasilanych LNG, który zwrócił się do nas z potrzebą stworzenia autonomicznego szkolenia online dla nowych pracowników. Celem było przygotowanie kierowców do obsługi procesu tankowania pojazdów zasilanych LNG, co miało przyczynić się do zwiększenia efektywności i usprawnienia procesu wdrożenia nowych członków zespołu.

Naszym pierwszym krokiem było uzgodnienie zakresu merytorycznego szkolenia i dostosowanego do konkretnych wymagań klienta. Następnie przystąpiliśmy do praktycznej części projektu, nakręcając film instruktażowy na stacji tankowania klienta. Chcieliśmy, aby szkolenie odzwierciedlało realne warunki pracy, co było kluczowe dla zrozumienia procedur i bezpiecznej obsługi.

Kolejnym etapem było współpraca z grupą informatyków, gdzie skupiliśmy się na opracowaniu interaktywnej i intuicyjnej platformy online. W studio nagraniowym przygotowaliśmy profesjonalną ścieżkę dźwiękową, która ułatwiała zrozumienie treści szkoleniowych.

W trakcie kolejnych tygodni poświęciliśmy się skrupulatnemu opracowaniu szaty graficznej i funkcjonalności programu, zapewniając kompleksowy i atrakcyjny sposób przekazywania informacji. Gotowy pakiet szkoleniowy został przekazany do testów w siedzibie klienta, a po uwzględnieniu kosmetycznych poprawek sfinalizowaliśmy projekt.

Efektem końcowym było kompleksowe szkolenie online, umożliwiające nowym pracownikom dogłębne zapoznanie się z procedurą tankowania pojazdu zasilanego LNG. Ten zrealizowany projekt nie tylko spełnił oczekiwania klienta, ale także przyczynił się do podniesienia poziomu kompetencji personelu oraz skrócenia czasu potrzebnego na wdrożenie nowych kierowców do pracy.