Szkolenie i egzamin UNO TDT

Otrzymaliśmy zlecenie od naszego długoletniego stałego klienta na przeszkolenie kolejnej grupy profesjonalistów branży gazowej w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji LNG na stacji regazyfikacji. W pierwszym kroku uzgodniliśmy listę uczestników, dogodny dla wszystkich termin szkolenia i lokalizację, która tym razem została wyznaczona w naszej siedzibie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Dokonaliśmy rezerwacji sali szkoleniowej i wysłaliśmy szczegółowe informacje dla kursantów, obejmujące dogodne miejsca parkingowe, harmonogram szkolenia i menu obiadowe.

Następnie zorganizowaliśmy termin praktycznej części szkolenia na zaprzyjaźnionej stacji regazyfikacji. Kolejnym krokiem było skompletowanie dokumentacji wymaganej przez Transportowy Dozór Techniczny do przeprowadzenia egzaminu. Wynajęliśmy cysternę i zarezerwowaliśmy termin wizyty na stacji regazyfikacji, gdzie planowano egzamin TDT.

W dniu szkolenia teoretycznego przygotowaliśmy przekąski i aromatyczną kawę, aby energicznie rozpocząć szkolenie. Nasi kursanci wykazali się nadzwyczajną aktywnością, a szkolenie było pełne inspirujących dyskusji. W przerwie zaprosiliśmy ich na pyszny obiad, a po posiłku kontynuowaliśmy szkolenie. Szkolenie teoretyczne zakończyło się egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym zakres zdobytej wiedzy.

Po dwóch tygodniach spotkaliśmy się z grupą na terenie stacji regazyfikacji w dniu przeładunku LNG z cysterny do zbiorników stacjonarnych. Nasi kursanci mieli możliwość praktycznego zapoznania się z procesem przeładunku skroplonego gazu ziemnego. 

Po zatwierdzeniu listy uczestników i terminu egzaminu państwowego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego, spotkaliśmy się z kursantami na stacji regazyfikacji.
Zgodnie z ustaleniami, grupa pojawiła się na miejscu godzinę przed przybyciem inspektorów TDT, co pozwoliło nam na spokojne zapoznanie uczestników z instalacją LNG. Rozpoczęliśmy egzamin teoretyczny, a po jego zdaniu przystąpiliśmy do drugiej części - egzaminu praktycznego. 

Po uzyskaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych od TDT, przesłaliśmy je do klienta, zamykając tym samym kolejną udaną grupę szkoleniową.

szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-2
szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-1
szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-4
szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-3
szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-5
szkolenie-i-egzamin-uno-tdt-0