25 kwietnia, 2022 0 Comments

W czerwcu 2020 nasi kursanci przystąpili do egzaminu państwowego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego i uzyskali uprawnienia do tankowania pojazdów skroplonym gazem ziemnym. Szkolenie https://exelng.pl/1_12_tankowanie-pojazdow-lng.html pozwala na szczegółowe zapoznanie się z budową instalacji zasilania pojazdów

25 kwietnia, 2022 0 Comments

Dnia 7 marca odbył się państwowy egzamin na uzyskanie kwalifikacji do tankowania pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym.Mieliśmy dostęp do dwóch różnych typów pojazdów, co stanowiło doskonałą okazję do porównania starszej technologii jednego z

25 kwietnia, 2022 0 Comments

Na ostatnim szkolniu mieliśmy przyjemność pracować ze strażakami z dwóch różnych oddziałów w Wielkopolsce.Stanowiło to doskonałą okazję do przyrównania naszego doświadczenia wyniesionego z pracy przy instalacjach lądowych LNG oraz przy statkach LNG ze

25 kwietnia, 2022 0 Comments

W ubiegłym tygodniu miały miejsce trzy egzaminy TDT uprawniające do tankowania pojazdów zasilanych CNG/LNG oraz napełniania i opróżniania cystern przewożących skroplony gaz ziemny.Dzięki świetnemu przygotowaniu kursantów egzaminy przebiegły bardzo sprawniea wynik pozytywny otrzymało