Szkolenie dla grupy z różnych zakątków świata

Firma crewingowa, specjalizująca się w obsłudze marynarzy z całego świata, zmierzała się z wyzwaniem organizacji szkoleń oraz wysokich kosztów z nimi związanych. Drogie podróże, zakwaterowanie i transport dla kursantów były nie tylko obciążające dla budżetu firmy, ale także utrudniały dostęp do szkoleń dla marynarzy z odległych lokalizacji.

 

Mężczyzna pracujący z 6 monitoramiRozwiązanie

W odpowiedzi na ich potrzeby podjęliśmy decyzję o przeniesieniu szkoleń do środowiska online. Naszym priorytetem było aby kursy nie ucierpiały na jakości. Zajęcia prowadzone były na żywo przez naszych instruktorów co znaczyło że byli w stanie udzielać natychmiastowej informacji zwrotnej i odpowiedzi na ich pytania. W komforcie własnego domu i przy pomocy symulatorów ECDIS dostępnych online, marynarze mogli praktykować różne scenariusze i sytuacje awaryjne przy jednoczesnym nadzorze ze strony instruktora. Zupełnie tak jak miało to miejsce stacjonarnie.

 

Mężczyzna w słuchawkachPlusy naszego rozwiązania

Przeniesienie szkoleń online pozwoliło znacznie obniżyć koszty związane z podróżami, zakwaterowaniem i transportem dla kursantów. To rozwiązanie było bardziej ekonomiczne, a jednocześnie nie wpływało negatywnie na jakość szkoleń. Umożliwiło to uczestnictwo marynarzy w szkoleniach bez konieczności długotrwałych podróży. Kursanci mogli uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze, co zwiększyło dostępność i elastyczność szkoleń.

Kurs ECDIS w ostatniej chwili

Kapitan Maciej przygotowywał się do nowego kontraktu gdy otrzymał od firmy informację o braku certyfikatu na obecny na statku ECDIS. Był piątek rano, na poniedziałek zaplanowany był wyjazd na statek.

Nieoczekiwany problem, który mógłby opóźnić jego wyjazd oraz co za tym idzie powrót kapitana którego Maciej będzie zmiennikiem.

 

Mężczyzna z walizkąRozwiązanie

Firma kapitana Macieja zwróciła się do nas w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby utrzymać uprzednio zabukowane loty i hotele.

Świadomi pilnej sytuacji kapitana Macieja, zorganizowaliśmy specjalne weekendowe szkolenie, które umożliwiło mu uzyskanie niezbędnych umiejętności w krótkim czasie. W ramach szkolenia skoncentrowaliśmy jego uwagę na najważniejszych aspektach systemu ECDIS aby zapewnić mu maksymalne zrozumienie i przyspieszyć proces nauki.

 

 

 

StatekPlusy naszego rozwiązania

Dzięki natychmiastowemu działaniu wyjazd na statek odbył się w planowanym terminie co pozwoliło na utrzymanie wcześniej zarezerwowanych lotów i hoteli jak i zapewnienie kontynuacji działań na statku, wysyłając zmiennika kapitana Macieja do domu.

Szkolenie na nowy statek

Kapitan Krzysztof, otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę pracy na statku towarowym. Warunkiem zatrudnienia przez nowego armatora było posiadanie certyfikatu ECDIS który używany jest na statku. 

Mężczyzna używający laptopaRozwiązanie

Kapitan Krzysztof skontaktował się z nami w kwestii szkolenia i w przeciągu pół godziny otrzymał dostęp do kursu ECDIS online.

Ponieważ kapitan miał już wcześniej doświadczenie z mapami elektronicznymi zdołał opanować nowy dla niego system w ciągu dwóch dni.  Z łatwością wykorzystywał wszystkie dostępne funkcje a nawigowanie nie sprawiało mu żadnych trudności. 

Kiedy poczuł się pewny sowich umiejętności, przystąpił do egzaminu. Po zdaniu egzaminu kapitan otrzymał od nas certyfikat poświadczający o znajomości tego modelu ECDIS. 

Dzięki naszemu szkoleniu kapitan Krzysztof w pełni spełnia wymagania nowego armatora a tym samym zwiększył swoją konkurencyjność na rynku pracy – to wszystko bez wychodzenia z domu.

Szkolenie na burcie

Firma Meersk jest jednym z największych armatorów na świecie mającym duże floty statków obsługujących globalny rynek. Firma stale modernizuje swoje statki, w tym systemy nawigacyjne. W przypadku jednego z ich statków, który znajdował się na dry docku w Grecji, firma zdecydowała się zainstalować nowy system ECDIS.

Zgłosili się do nas z prośbą o zorganizowanie szkolenia na burcie statku, na nowym dla oficerów sprzęcie.

Mężczyźni z certyfikatamiRozwiązanie

Aby sprostać potrzebom firmy, wysłaliśmy naszych instruktorów do Grecji i przeprowadziliśmy szkolenie na świeżo zainstalowanym na statku sprzęcie. Podczas zajęć ćwiczyliśmy różne scenariusze, planowanie tras, monitorowanie ruchu innych jednostek, korzystanie z zaawansowanych funkcji systemu ECDIS.

Naszym celem było zapewnienie oficerom pełnej wiedzy i umiejętności obsługi systemu ECDIS, aby mogli czuć się pewnie i bezpiecznie korzystając z nowych technologii obecnych na statku

Całe szkolenie trwało dwa dni, a podczas jego trwania zbudowaliśmy dobre relacje z oficerami. Po tygodniu otrzymaliśmy pozdrowienia od załogi statku która już bezpiecznie podróżowała w kierunku Kanału Sueskiego.