Egzamin państwowy TDT tankowanie pojazdów LNG. Marzec 2022 - Exerters

Egzamin państwowy TDT tankowanie pojazdów LNG. Marzec 2022

Dnia 7 marca odbył się państwowy egzamin na uzyskanie kwalifikacji do tankowania pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym.
Mieliśmy dostęp do dwóch różnych typów pojazdów, co stanowiło doskonałą okazję do porównania starszej technologii jednego z pierwszych pojazdów zasilanych LNG w Polsce z obecnie oferowaną dużo bardziej nowoczesną marki Volvo.
Kursanci z różnych firm celująco zdali egzamin teoretyczny z zakresu przepisów, aby następnie przystąpić do egzaminu praktycznego. Poziom naszych szkoleń utrzymywany jest na najwyższym poziomie.

leave a comment