UNO LNG (nalewaki)

UNO LNG (nalewaki)

LNG Gdynia

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń (pot. nalewaki) do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych skroplonym gazem naturalnym LNG

link Contact

Wymagania:

•             Ukończone 18 lat
•             Wykształcenie zawodowe
 

 

Wymagane dokumenty:

 
•             Kserokopia dowodu osobistego
•             Badanie lekarskie lub oświadczeni pracodawcy o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
 
 
 

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się egzaminem państwowym przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.
 
 
 

Zaświadczenia kawlifikacyjne

Uprawnienia TDT wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo.
 
 
 

Egzamin kwalifikacyjny

Termin egzaminu ustalany jest z Oddziałem Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Na komplet dokumentów składają się: wniosek o przystąpienie do egzaminu, zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
Termin egzaminu uzależniony jest od daty dostarczenia kompletu dokumentów. 

 

Minimum formalności

Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego realizowane są przez Ośrodek Szkoleniowy Exerters w imieniu osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych. 
 
 

Program szkolenia

W dniu 22 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkoleniowy Exerters uzyskał pozytywną decyzję Transportowego Dozoru Technicznego uzgadniającą zakres przedmiotowy szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych LNG.

 

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U.2015.34 t.j. z dn. 2015.01.09), które określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych ograniczonych z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym czyli w skrócie "urządzeń NO".

 
Treść § 5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i politykli społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dn.2003.05.21), określa kwalifikacje osób mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska. Wedle przywołanego Rozporządzenia eksploatacją urządzeń technicznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska eksploatacji, do których zalicza się wykonywanie prac w zakresie obsługi urzadzeń napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. 
 
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.(Dz.U.2018.1351 t.j. z dnia 2018.07.13) jasno określa kompetencje organów jednostek dozoru technicznego wyróżniając między innymi sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących urządzenia techniczne.

Nieprzestrzeganie przepisów o dozorze technicznym przez eksploatującego urządzenie techniczne może skutkować wstrzymaniem eksploatacji tego urządzenia na podstawie Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. Dalsza eksploatacja urządzenia, którego eksploatacja została wstrzymana przez jednostkę dozoru technicznego zagrożona jest sankcją karną z artykułu 63, który mówi "Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności."
 
Szkolenie oferowane przez Ośrodek Szkoleniowy Exerters podnosi kwalifikacje personelu biorącego czynny udział w operacjach przeładunkowych LNG i  przygotowuje do egzaminu państwowego przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego osoby ubiegające się o wydanie zaświadczeń do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych skroplonym gazem ziemnym LNG.
 
 
„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Art. 237 ze zn.3 Kodeksu Pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16)
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage