Bunkrowanie LNG (cysterna - statek)

Szkolenie Bunkrowanie LNG (skroplony gaz ziemny) jest dedykowane dla personelu bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzenie operacji bunkrowania z wykorzystaniem cystern. Celem tego programu szkoleniowego jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego i bezpiecznego bunkrowania LNG, spełniając międzynarodowe i krajowe standardy oraz procedury.

Statek cysterna


Statek cysterna

Zakres szkolenia obejmuje:

 1. Wymogi regulacyjne: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z międzynarodowymi i krajowymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi operacji bunkrowania, takimi jak przepisy EMSA (Agencji Bezpieczeństwa Morskiego Unii Europejskiej), PRS (Polski Rejestr Statków) oraz DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd).

 2. Właściwości fizykochemiczne LNG: Szkolenie omawia właściwości fizykochemiczne skroplonego gazu ziemnego, co pozwoli personelowi lepiej zrozumieć zachowanie LNG podczas bunkrowania.

 3. Bezpieczne przygotowanie miejsca bunkrowania: Szkolenie skupia się na profesjonalnym przygotowaniu miejsca bunkrowania, w tym wyznaczeniu stref zagrożenia i zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

 4. Ochrona osobista: Uczestnicy dowiedzą się, jakie środki ochrony osobistej są niezbędne podczas operacji bunkrowania LNG.

 5. Czynniki ryzyka: Szkolenie identyfikuje potencjalne czynniki ryzyka związane z bunkrowaniem LNG oraz omawia strategie ich minimalizacji.

 6. Detektory gazu: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystania detektorów gazu do monitorowania stężenia LNG w otoczeniu.

 7. Etapy operacji bunkrowania: Program szkolenia obejmuje kolejne etapy operacji bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, włącznie z procedurami bezpieczeństwa i zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 8. Pierwsza pomoc: Personel będzie przygotowany do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym.

 9. Manifoldy przeładunkowe: Szkolenie omawia różne rodzaje połączeń na manifoldach przeładunkowych oraz zasady działania i rodzaje złączy awaryjnego rozłączania.

 10. Bezpieczeństwo ludzi i sprzętu: Uczestnicy poznają metody zabezpieczania ludzi i sprzętu podczas operacji bunkrowania LNG.

 11. Dokumentacja: Szkolenie informuje o wymaganej dokumentacji związanej z operacjami bunkrowania LNG.

 12. Nowe technologie: Uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi podczas bunkrowania LNG.

Szkolenie jest skierowane do różnych grup zawodowych, w tym kierowców cystern, zarządców flot, oraz pracowników administracji portów, na terenie których odbywają się operacje bunkrowania LNG. Program szkolenia gwarantuje podniesienie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za operacje bunkrowania oraz dostarcza niezbędne informacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w tym obszarze. Dzięki temu, uczestnicy będą w stanie przeprowadzać operacje bunkrowania LNG zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane