Eksploatacja pojazdu zasilanego LNG

Cel szkolenia: Szkolenie dedykowane jest personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczną eksploatację pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności, które umożliwią im pracę z LNG w sposób bezpieczny i efektywny.

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do różnych grup zawodowych, w tym:

 1. Osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają podstawowej wiedzy na temat skroplonego gazu ziemnego.

 2. Kierowców pojazdów wyposażonych w instalację LNG.

 3. Firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji swoich pracowników.

 4. Osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów z instalacją LNG.

 5. Pracowników działów sprzedaży i pozyskiwania funduszy w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów z instalacją LNG.

Tir z zbiornikiem LNG

Zakres szkolenia:

 1. Budowa i zasada działania instalacji zasilania gazem ziemnym (LNG): Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zbudowana jest instalacja zasilania LNG oraz jak działa każdy z jej elementów.

 2. Właściwości fizyczno-chemiczne LNG: Szkolenie pozwoli zrozumieć właściwości fizyczno-chemiczne LNG i jak wpływają one na pracę z tym gazem.

 3. Procedury bezpieczeństwa: Uczestnicy zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas pracy z LNG, w tym zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 4. Środki ochrony osobistej: Szkolenie omówi środki ochrony osobistej niezbędne podczas pracy z LNG, w tym odpowiednią odzież i wyposażenie ochronne.

 5. Czynniki ryzyka: Uczestnicy dowiedzą się o czynnikach ryzyka występujących podczas pracy z LNG i jakie środki ostrożności należy podjąć, aby je zminimalizować.

 6. Pierwsza pomoc: Szkolenie obejmuje również tematykę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym.

 7. Procedury awaryjne: Uczestnicy zapoznają się z procedurami awaryjnymi i zasadami działania w sytuacjach kryzysowych związanych z pracą z LNG.

 8. Złącza awaryjne: Szkolenie wyjaśni zasadę działania złączy awaryjnego rozłączania oraz jak bezpiecznie z nimi pracować.

 9. Zabezpieczenie ludzi i sprzętu: Uczestnicy poznają wymagania dotyczące zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas pracy z LNG, co przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Korzyści z ukończenia szkolenia: Uczestnicy szkolenia uzyskają nie tylko niezbędną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które umożliwią im efektywną i bezpieczną eksploatację pojazdów zasilanych LNG. Dzięki temu szkoleniu firmy i ich pracownicy będą w stanie podnieść poziom bezpieczeństwa oraz kompetencji w obszarze pracy z LNG.

Podsumowanie: Szkolenie "Eksploatacja pojazdu zasilanego LNG" jest kluczowe dla wszystkich osób i firm zainteresowanych bezpieczną pracą z LNG. Dostarcza ono nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej eksploatacji pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym.


Tir z zbiornikiem LNG

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane