Szkolenie Nalewaki LNG (UNO)

Zdobądź kwalifikacje w obszarze obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych LNG

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń (pot. nalewaki) do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych skroplonym gazem naturalnym LNG.

WYMAGANIA

  • Osoba ubiegająca się o kwalifikację musi mieć ukończone 18 lat.

  • Wykształcenie zawodowe jest minimalnym wymogiem.

DOKUMENTY

  • Wymagane dokumenty to dowód osobisty.

PRZEBIEG SZKOLENIA Szkolenie składa się z dwóch części:

  • Część teoretyczna, która zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą obsługi urządzeń LNG.

  • Część praktyczna, w trakcie której uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności związane z obsługą urządzeń.

Osoby przy tirze

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

EGZAMIN

  • Termin egzaminu jest ustalany indywidualnie z Oddziałem Terenowym TDT.

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie dokumentacji, która obejmuje wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

FORMALNOŚCI

  • Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego są realizowane przez nas w imieniu osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń.

WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZENIA

  • Uprawnienia TDT, wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważne są przez pięć lat.

Program szkolenia W dniu 22 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkoleniowy Exerters uzyskał pozytywną decyzję Transportowego Dozoru Technicznego, uzgadniającą zakres przedmiotowy szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, które są wymagane do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych LNG.

Jako organizacja prowadząca szkolenia, przestrzegamy przepisów prawa, których podstawą jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku, dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Nasza działalność opiera się na ścisłym przestrzeganiu przepisów i standardów, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość w obszarze obsługi urządzeń LNG.

Cytat z artykułu 237 Kodeksu Pracy, który głosi, "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy," podkreśla nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznej obsługi urządzeń.

Podstawą prawną uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku, które określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych LNG. Ponadto, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku określa szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń technicznych.

Warto zaznaczyć, że nieprzestrzeganie przepisów o dozorze technicznym może skutkować wstrzymaniem eksploatacji urządzenia. Dalsza eksploatacja urządzenia, której zakazano na podstawie decyzji jednostki dozoru technicznego, podlega sankcjom, włączając grzywny i kary ograniczenia wolności.

Zapraszamy do naszego szkolenia, które pozwoli Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje w obszarze obsługi urządzeń LNG, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bezpieczeństwo i profesjonalizm są dla nas najważniejsze.


Osoby na szkoleniu

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane