Tankowanie pojazdów skroplonym gazem ziemnym

Szkolenie "Tankowanie Pojazdów LNG" jest dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za proces tankowania pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Program szkolenia adresowany jest do różnych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z tym nowoczesnym źródłem paliwa. Obejmuje to osoby pracujące w branży transportowej, zarządzające procesem tankowania, a także pracowników odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż pojazdów z instalacją LNG.

 

Kogo szkolenie jest przeznaczone dla?

 1. Osoby, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania średnio zaawansowanej wiedzy na temat skroplonego gazu ziemnego.

 2. Personel odpowiedzialny za nadzór i kontrolę procesu tankowania skroplonym gazem ziemnym.

 3. Firmy dążące do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji swoich pracowników.

 4. Osoby odpowiedzialne za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację LNG.

 5. Pracownicy działu sprzedaży i pozyskiwania funduszy w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów z instalacją LNG.

Tankowanie pojazdów skroplonym gazem ziemnym

Co oferuje szkolenie?

Szkolenie "Tankowanie Pojazdów LNG" zapewnia uczestnikom kompleksową wiedzę i umiejętności związane z procesem tankowania pojazdów za pomocą LNG. Program szkolenia obejmuje:

 1. Budowę i zasadę działania instalacji do napełniania zbiorników paliwowych skroplonym gazem ziemnym.

 2. Zrozumienie właściwości fizyczno-chemicznych LNG i ich wpływu na pracę z tym paliwem.

 3. Procedury bezpieczeństwa związane z tankowaniem LNG.

 4. Środki ochrony osobistej wymagane podczas pracy z LNG.

 5. Poznanie czynników ryzyka występujących podczas pracy z LNG.

 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w przypadku kontaktu z ładunkiem kriogenicznym.

 7. Procedury awaryjne i zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania.

 8. Wymogi dotyczące zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas tankowania LNG.

Nasze szkolenie ma na celu zapewnić uczestnikom nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego tankowania pojazdów zasilanych LNG. Dzięki naszemu kursowi, wszyscy uczestnicy będą bardziej pewni i kompetentni w swoich działaniach związanych z tym nowoczesnym źródłem energii. Zapraszamy do uczestnictwa w naszym szkoleniu "Tankowanie Pojazdów LNG" i podniesienia swoich kwalifikacji w dziedzinie gazu ziemnego w formie skroplonej.


Krótki komiks o tym jak wyglądają nasze szkolenia. 

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane