Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów - Szczegóły

Czas trwania kursu:

 • Dwa dni

 • 16 godzin

 • Godziny zajęć: 08:00 - 16:00

Zakres kursu:

 • Kurs ma na celu przygotować uczestników do egzaminu dotyczącego przewozu chemikaliów zgodnie z przepisami ADN (Europejska Umowa Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Rzekami Śródlądowymi).

Co oferujemy w ramach kursu:

 • Transport na życzenie: Oferujemy transport z lotniska lub dworca PKP do miejsca kursu.

 • Poczęstunek: Zapewniamy aromatyczną kawę, herbatę oraz ciastka na miejscu.

 • Obiad: Każdego dnia szkolenia uczestnicy otrzymują obiad.

 • Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzymuje kopię ADN w polskiej wersji językowej (elektroniczną) oraz ADN w angielskiej wersji językowej (elektroniczną).

 • Dostęp do bazy danych: Uczestnicy otrzymują dostęp do elektronicznej bazy danych zawierającej materiały przygotowujące do egzaminu.

Osoby na szkoleniu

Wymagania dla uczestników kursu:

 1. Wymagane jest posiadanie wyciągu pływania, sporządzonego na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzonego przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

 2. Osoby ubiegające się o świadectwo eksperta muszą posiadać świadectwo pracy nie krótsze niż 1 rok na pokładzie statku typu C w okresie 2 lat przed lub 2 lata po egzaminie.

 3. Wymagane jest posiadanie ważnego świadectwa ADN "zbiornikowce" lub łączone "do ładunków suchych/zbiornikowce."

 4. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

 5. Egzamin należy zdawać nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu ADN-C.

Procedura egzaminacyjna:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu należy złożyć do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, gdzie działa centralna komisja egzaminacyjna.

Dzięki naszemu kursowi przygotowawczemu na eksperta ADN, zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, aby bezpiecznie przewozić chemikalia zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci osiągnąć ten cel i zapewnić Ci niezbędne wsparcie podczas całego procesu kształcenia. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.


Wyciąg pływania

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane