Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów w exeLNG

Szukasz profesjonalnego kursu, który pozwoli Ci zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne do bezpiecznego przewozu gazów? exeLNG, jako pierwszy w Polsce Ośrodek Szkoleniowy, oferuje kurs ADN-G (Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów), który pozwoli Ci zdobyć niezbędne umiejętności i świadectwa w tym zakresie.

Czas trwania kursu:

 • Dwa dni
 • 16 godzin
 • 08:00 - 16:00

Statek

exeLNG jest pierwszym w Polsce Ośrodkiem Szkoleniowym prowadzącym kursy ADN-G (Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów)

Tabelka ADN-GWykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN dostępny jest na stronie Transportowego Dozoru Technicznego pod poniższym odnośnikiem

Strona TDT

Zakres kursu ADN-G obejmuje wiele istotnych zagadnień, w tym:

 • Prawa gazowe, takie jak prawa Boyle’a, Gay-Lussaca i podstawowe aspekty.

 • Ciśnienia cząstkowe i mieszaniny, definicje i proste obliczenia, wzrost ciśnienia oraz odgazowanie zbiorników ładunkowych.

 • Liczba Avogadro i obliczanie masy idealnego gazu oraz zastosowanie formuły masy.

 • Gęstość masowa, gęstość względna i objętość cieczy w zależności od temperatury oraz maksymalnego stopnia napełnienia.

 • Ciśnienie i temperatura krytyczna.

 • Polimeryzacja i problemy z nią związane, w tym warunki przewozu.

 • Parowanie, skraplanie, definicje i stosunek objętości cieczy do objętości pary.

 • Mieszanki, ciśnienie pary, mieszaniny i charakterystyki zagrożeń.

 • Związki i wzory chemiczne.

 • Mycie zbiorników ładunkowych, metody mycia (odgazowania) i inne procedury związane z zbiornikami ładunkowymi.

 • Pobieranie próbek.

 • Zagrożenia wybuchem oraz zdrowotne.

 • Pomiary stężenia gazu, przyrządy pomiarowe i techniki monitorowania zamkniętych przestrzeni.

 • Świadectwo odgazowania i pracy dozwolonej.

 • Stopień napełnienia i zagrożenia związane z przepełnieniem.

 • Urządzenia bezpieczeństwa, w tym pompy i sprężarki.

 • Obrażenia fizyczne, pierwsza pomoc w przypadku kontaktu z gazami i innymi materiałami niebezpiecznymi.

 • Nieprawidłowości dotyczące ładunku, takie jak przecieki, polimeryzacja i zagrożenia w pobliżu statku.

W ramach kursu zapewniamy również liczne udogodnienia:

 • Transport na życzenie (z lotniska lub dworca PKP).

 • Aromatyczną kawę, herbatę i ciastka.

 • Lunch każdego dnia szkolenia.

 • ADN w polskiej wersji językowej – kopia elektroniczna.

 • ADN w angielskiej wersji językowej – wersja elektroniczna.

 • Dostęp do elektronicznej bazy danych z materiałami przygotowującymi do egzaminu.

Aby wziąć udział w kursie ADN-G, musisz spełnić pewne wymagania, takie jak posiadanie ważnego świadectwa ADN "zbiornikowce" lub łączone "do ładunków suchych/zbiornikowce", ukończenie 18 lat. Termin egzaminu musi mieć miejsce nie później niż 6 miesięcy od ukończenia kursu. Ważne jest także złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem wiedzy i kwalifikacji w dziedzinie przewozu gazów, nasz kurs ADN-G może być właśnie tym, czego szukasz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zapisz się na nasz kurs, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje eksperta ADN do spraw przewozu gazów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a my chcemy pomóc Ci osiągnąć sukces w tej dziedzinie.


Wyciąg pływania

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane