Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 8

Serdecznie witamy Cię w naszym szkoleniu przeznaczonym dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń, znanych potocznie jako "nalewaki", przeznaczonych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z materiałami niebezpiecznymi klasy 8. Dzięki naszemu kursowi zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci bezpiecznie i skutecznie obsługiwać te urządzenia.

Wymagania do przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum zawodowe.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do szkolenia:

 • Dowód osobisty.

Wyciąganie ścieków

Przebieg szkolenia:

 1. Część teoretyczna: Podczas tej części kursu zdobędziesz teoretyczną wiedzę dotyczącą obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 8.
 2. Część praktyczna: Przejdziemy do praktycznej nauki, gdzie będziesz mógł zdobyć praktyczne doświadczenie w obsłudze tych urządzeń.
 3. Egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną TDT: Po zakończeniu kursu przystąpisz do egzaminu, który przeprowadzony zostanie przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.

Ważność zaświadczeń: Uprawnienia TDT wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne przez dziesięć lat.

Egzamin:

 • Termin egzaminu ustalany jest z Oddziałem Terenowym TDT.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 • Na komplet dokumentów składają się: wniosek o przystąpienie do egzaminu i potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Formalności: Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego są realizowane przez nas w imieniu osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń.

Dodatkowe korzyści kursu:

 • Transport na życzenie (z lotniska lub dworca PKP).
 • Aromatyczną kawę, herbatę, ciastka.
 • Lunch każdego dnia szkolenia.
 • Dostęp do elektronicznej bazy danych z materiałami przygotowującymi do egzaminu.

Podstawa prawna: Podstawą prawną uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Rozporządzenie to określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń NO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., osoby obsługujące urządzenia techniczne muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ustawa o dozorze technicznym jasno określa kompetencje organów jednostek dozoru technicznego, w tym sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących urządzenia techniczne. Nieprzestrzeganie przepisów o dozorze technicznym może skutkować wstrzymaniem eksploatacji urządzenia, a dalsza eksploatacja urządzenia wbrew decyzji organu dozoru technicznego jest zagrożona sankcją karną.

Dlatego też, przystępując do naszego kursu, zyskujesz nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także legalne zaświadczenie kwalifikacyjne, które pozwoli Ci bezpiecznie i zgodnie z przepisami obsługiwać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 8.


Cysterna

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane