Eksploatacja pojazdu zasilanego wodorem - Szkolenie dla Bezpiecznej Pracy

Miejsce Szkolenia: Szkolenia są dostosowane do potrzeb klienta i mogą być organizowane w dowolnym miejscu w Polsce. Alternatywnie, zapraszamy do naszej siedziby w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Materiały Szkoleniowe: Po ukończeniu szkolenia zapewniamy kompleksowe materiały szkoleniowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dzięki nim uczestnicy mogą solidnie przygotować się do egzaminu TDT.

Egzamin Państwowy TDT: Nasza firma zajmuje się pełną organizacją egzaminu państwowego. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz zapewniamy niezbędny sprzęt techniczny do przeprowadzenia egzaminu. W dniu egzaminu towarzyszymy naszym kursantom, pomagając im w powtórzeniu materiału.

Zdawalność egzaminu: Możemy z dumą ogłosić, że zdawalność egzaminu u uczestników naszych szkoleń wynosi stuprocentowo!

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, których zawodowe kwalifikacje wymagają podstawowej wiedzy na temat wodoru.
 • Kierowców pojazdów wyposażonych w instalację wodorową.
 • Firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji swoich pracowników.
 • Osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów zasilanych wodorem.
 • Pracowników działu sprzedaży i pozyskiwania funduszy w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów zasilanych wodorem.

Tankowanie wodoru

Szkolenie gwarantuje:

 • Pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji zasilanej wodorem.
 • Zrozumienie właściwości fizyczno-chemicznych wodoru oraz ich wpływu na pracę z tym źródłem energii.
 • Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa związanymi z pracą z wodorem.
 • Zdobycie informacji na temat środków ochrony osobistej niezbędnych podczas pracy z wodorem.
 • Świadomość czynników ryzyka związanego z eksploatacją pojazdów wodorem.
 • Zrozumienie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym.
 • Zapoznanie z procedurami awaryjnymi i zasadami działania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych.
 • Znajomość wymogów dotyczących zabezpieczenia zarówno ludzi, jak i sprzętu podczas pracy z wodorem.

Nasze szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również przygotowanie uczestników do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy z pojazdami zasilanymi wodorem. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy, że nasi kursanci opuszczają szkolenie jako kompetentni specjaliści w tej dziedzinie.


Tankowanie pojazdu wodorem

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane