Szkolenie Nalewaki Wodór (UNO) - Dla Obsługi Urządzeń do Transportu Wodoru

Miejsce Szkolenia: Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń, potocznie nazywanych "nalewakami," przeznaczonych do napełniania i opróżniania zbiorników transportujących wodór, odbywa się na terenie całej Polski na zlecenie klienta. Istnieje również możliwość uczestniczenia w naszych szkoleniach w siedzibie w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Formalności: Wszystkie formalności związane z przystąpieniem do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego są przez nas kompleksowo realizowane. Dzięki temu możesz skoncentrować się na nauce i przygotowaniach.

Przebieg Szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po jego ukończeniu dostarczamy materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, co umożliwia powtórzenie materiału przed egzaminem, dzięki czemu zyskujesz pewność siebie w trakcie egzaminu.

Ważność Zaświadczenia: Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez naszą organizację, uprawniające do obsługi urządzeń do transportu wodoru, są ważne przez okres pięciu lat.

Egzamin: Nasze szkolenia kończą się dniem egzaminu, a towarzyszymy naszym kursantom, pomagając w powtórzeniu materiału i zapewniając wsparcie. Dzięki temu zdawalność egzaminu w przypadku uczestników naszych szkoleń jest stuprocentowa.

Cysterna

Wymagania: Aby przystąpić do szkolenia, wymagane jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie wykształcenia minimum zawodowego. Jest to warunek, który zapewnia, że uczestnicy szkolenia dysponują odpowiednimi podstawami i umiejętnościami.

Program Szkolenia: Dnia 22 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkoleniowy Exerters uzyskał pozytywną decyzję Transportowego Dozoru Technicznego odnośnie zakresu przedmiotowego szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych. To potwierdzenie naszej kompetencji w szkoleniu z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych gazów kriogenicznych, w tym wodoru.

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy, "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy" (Art. 237 ze zn.3 Kodeksu Pracy, Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Nasze szkolenia pozwalają spełnić te wymagania, zapewniając uczestnikom odpowiednie kwalifikacje i wiedzę niezbędną do bezpiecznej obsługi urządzeń do transportu wodoru.


Cysterna

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane