Tankowanie Pojazdów Wodorem - Szkolenie dla Personelu

Miejsce Szkolenia: Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu poświęconym tankowaniu pojazdów silnikowych wodorem. Szkolenia odbywają się w dowolnym miejscu na terenie Polski, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta, bądź też w naszej siedzibie, zlokalizowanej w malowniczym Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować lokalizację szkolenia, by spełnić oczekiwania naszych klientów, zapewniając jednocześnie inspirujące i sprzyjające nauce otoczenie.

Materiały Szkoleniowe: Po ukończeniu szkolenia dostarczamy materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej. Dzięki nim uczestnicy mają możliwość powtórzenia materiału przed egzaminem przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Egzamin Państwowy TDT: Nasza firma zajmuje się kompleksową organizacją egzaminu państwowego. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i zapewniamy dostęp do urządzeń technicznych wymaganych do przeprowadzenia egzaminu. W dniu egzaminu towarzyszymy naszym kursantom, umożliwiając im powtórzenie materiału i podnosząc pewność siebie. Warto zaznaczyć, że zdawalność egzaminu przez uczestników naszych szkoleń jest stuprocentowa!

 Tankowanie pojazdów wodorem

Program Szkolenia: Dnia 9 sierpnia 2022 roku Ośrodek Szkoleniowy Exerters uzyskał pozytywną decyzję Transportowego Dozoru Technicznego uzgadniającą zakres przedmiotowy szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych niezbędnych przy obsłudze napełniania zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej.

Nasze szkolenie kierowane jest do:

 1. Osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania średnio-zaawansowanej wiedzy na temat wodoru.

 2. Personelu odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę procesu tankowania wodoru.

 3. Firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników.

 4. Osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową.

 5. Pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację wodorową.

Szkolenie gwarantuje:

 • Pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji napełniania zbiorników paliwowych wodorem.

 • Zrozumienie właściwości fizyczno-chemicznych wodoru i ich wpływu na pracę z tym źródłem energii.

 • Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa oraz środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas pracy z wodorem.

 • Zrozumienie czynników ryzyka występujących podczas pracy z wodorem.

 • Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym.

 • Zaznajomienie z procedurami awaryjnymi.

 • Zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania.

 • Zapoznanie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas tankowania wodoru.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz i zdobądź niezbędną wiedzę oraz umiejętności do obsługi pojazdów wodorowych. Działamy na rzecz bezpieczeństwa i przyszłości!


Tankowanie samochodu

Masz pytania co do kursu?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane